INDLEDNING

På denne hjemmeside (realityevent.dk, CVR.nr. 39655764) tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en webformular (som fx din adresse, telefonnummer eller e-mailadresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, GDPR Forordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt realityevent.dk’s generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Dataindsamler/behandler
Reality Awards IVS
v/Kit Nielsen
kit@realityevent.dk

DELING AF DATA MED 3. PART.

Ved køb af varer på webshop, vil enkelte oplysninger blive delt ved 3. part i forbindelse med levering af varer. Der vil være tale om navn, adresse og telefonnummer. 

 

TAVSHEDSPLIGT

Alle med adgang til realityevent.dk administration er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

  

RETTEN TIL INDSIGT OG RETTELSE

Du har som registreret i vores datasystem til en enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger realityevent.dk har registreret om dig. Denne ret er lovbestemt og følger af Lov om behandling af personoplysninger (GDPR).

Du kan kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet eller slettet. Henvendelse af denne art kan ske til administration@realityevent.dk.

Hvis du er utilfreds med, at vi behandler oplysninger om dig, eller med hvordan det sker, kan du sende en klage til:


Reality Awards IVS
v/Kit Nielsen
kit@realityevent.dk

Du kan desuden klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

INDSIGELSE

Du kan altid gøre indsigelse over for realityevent.dk, at oplysninger om dig behandles. Det er i første omgang op til vores dataansvarlige, hvorvidt din indsigelse er berettiget. I givet fald bliver behandlingen indstillet. Henvendelse af denne art kan ske til:

Reality Awards IVS
v/Kit Nielsen
kit@realityevent.dk

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for realityevent.dk fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastsat i §§ 6-8 i Lov om behandling af personoplysninger.

Følg os på Facebook